Ziņa ievietota: 01.03.2021

Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/146

Projekta nosaukums:

Uz mākslīgā intelekta tehnoloģijām balstīta diagnostikas risinājuma izstrāde, kas varētu prognozēt plaušu vēža imūnterapijas ilgtermiņa efektivitāti.

2021. gada 1. martā SIA “Aimuno” sadarbībā ar Latvijas Universitāti ir uzsākuši īstenot saimniecisku projektu, kurā starpdisciplināra patoloģijas, bioloģijas, bioinformātikas, datu zinātnes, unmākslīga intelekta zinātnieku komanda ir nokomplektēta ar mērķi veikt uz mākslīgā intelekta tehnoloģijām balstīta diagnostikas risinājuma izstrādi, kas varētu prognozēt plaušu vēža imūnterapijas ilgtermiņa efektivitāti.

Projektā ir izstrādātas sešas aktivitātes: (1) zinātniskās literatūras un patentu izpēte, (2) piekļuve datiem un datu kopas pabeigšana, (3) tehnoloģiju izstrāde, (4) tehnoloģiju novērtēšana darbības vidē, (5) tehnoloģiju optimizācija un ( 6) informācijas izplatīšana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 675 182,83 un ERAF līdzfinansējums ir EUR 475 841,71 apmērā.
To paredzēts īstenot 12 mēnešu laikā līdz 2022. gada 28. februārim.

AIMUNO ir biotehnoloģiju jaunuzņēmums, kura mērķis ir izveidot integrējošu biomarķieri, lai atšķirtu pacientus, kuriem būtu atbildes reakcija uz kontrolpunkta inhibitoru imūnterapiju starp III un IV stadijas nesīkšūnu plaušu vēža (NSŠPV) pacientiem

Patoloģijas slaidi

DNA

Medicīnas dati

RNA

Kombinēts biomarķieris

Projekta ziņas

1 aprīlis, 2021

Projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/146

Projekta nosaukums:

Uz mākslīgā intelekta tehnoloģijām balstīta diagnostikas risinājuma izstrāde, kas varētu prognozēt plaušu vēža imūnterapijas ilgtermiņa efektivitāti.

2021. gada 1. aprīlī SIA “Aimuno” sadarbībā ar Latvijas Universitāti ir uzsākuši īstenot saimniecisku projektu, kurā starpdisciplināra patoloģijas, bioloģijas, bioinformātikas, datu zinātnes, unmākslīga intelekta zinātnieku komanda ir nokomplektēta ar mērķi veikt uz mākslīgā intelekta tehnoloģijām balstīta diagnostikas risinājuma izstrādi, kas varētu prognozēt plaušu vēža imūnterapijas ilgtermiņa efektivitāti.

Projektā ir izstrādātas sešas aktivitātes: (1) zinātniskās literatūras un patentu izpēte, (2) piekļuve datiem un datu kopas pabeigšana, (3) tehnoloģiju izstrāde, (4) tehnoloģiju novērtēšana darbības vidē, (5) tehnoloģiju optimizācija un ( 6) informācijas izplatīšana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 675 182,83 un ERAF līdzfinansējums ir EUR 475 841,71 apmērā.
To paredzēts īstenot 18 mēnešu laikā līdz 2022. gada 30. Septembrim.

1 jūlijs, 2021

Galvenās projekta aktivitātes laika posmā no 2021. gada aprīļa līdz 2021. gada jūnijam

1) Tika pabeigta zinātniskās literatūras un patentu izpēte 2) saistībā par piekļuvi datiem un datu kopas noteikšanu, AImuno komanda uzsāka sarunas ar vienu no lielākajām Izraēlas audu bankām, lai iegūtu pieeju papildu datiem projekta ietvaros. AImuno projekts ir uzsācis sadarbību ar vienu no lielākajiem veselības aprūpes centriem Ziemeļamerikā. Šī sadarbība potenciāli labvēlīgi ietekmēs gan piekļuvi datiem, gan sniegs papildus zināšanas un ekspertīzi. 3) ir uzsākts pilota projekts par jauna imūnterapijas prognozēšanas rīka izstrādi. Retrospektīvi pētījumā tika iekļauti 95 pacienti ar nesīkšūnu plaušu vēzi. Tika analizēti klīniskie, histopatoloģiskie dati. Turklāt tika analizēti peritumorālie limfocīti. Tika novērtēta PD-L1 ekspresija ar imūnhistoķīmiju un EGFR mutācija ar PCR. Tika veikta klīnisko, histopatoloģisko, imūnhistoķīmisko un ģenētisko atradumu salīdzinošā analīze. 4) tehnoloģiju izstrādes darbības turpinās, izmantojot atklātā pirmkoda datus 5) saistībā ar informācijas izplatīšanu, AImuno ir iniciējis vairākas sarunas ar attiecīgajiem jomas ekspertiem, apliecinot lielu interesi par mūsu pētījumu. Pašlaik mēs meklējam atbilstošas zinātniskās konferences, lai veidotu projektam turpmākus sabiedriskos sakarus.

© 2021 AImuno. Visas tiesības aizsargātas.
Mājaslapas izstrāde — Digital Karma